Home » Archive

Articles tagged with: uitkering

Werkgever bijna failliet »

[3 Feb 2012 | Comments Off on Mijn werkgever kan mij niet meer betalen: wat nu? | Bijna Failliet.NL | ]
Mijn werkgever kan mij niet meer betalen wat nu Bijna Failliet.NL

Als werknemer is een dreigend faillissement een lastige situatie. Het kan ook voorkomen dat uw werkgever al failliet is verklaard. U kunt in sommige gevallen een uitkering krijgen omdat er sprake is van betalingsonmacht.
Een uitkering wegens betalingsonmacht
In de volgende situaties heeft u hier recht op:

Uw werkgever heeft van de rechter tijdelijk uitstel van betaling (surseance) gekregen.
De rechter heeft uw werkgever failliet verklaard en benoemt iemand die het financieel beheer overneemt (een curator).
De rechtbank geeft uw werkgever een regeling om de schulden af te lossen. Dit heet een schuldsaneringsregeling.
Andere gevallen waarbij …