Bijna failliet »

January 29, 2012 – 2:01 pm

Volgens recent onderzoek van de Wallstreet Journal  hebben topmanagers van Amerikaanse bedrijven die de afgelopen jaren uitstel van betaling aanvroegen en tienduizenden mensen ontsloegen hebben zichzelf miljoenen dollars aan bonussen en salaris uitbetaald.
In totaal werd 350 miljoen dollar (267 miljoen euro) aan salaris, bonussen en aandelen uitgekeerd. Dit betreft 21 managers van Amerikaanse bedrijven die in 2007 tm 2011 uitstel van betaling hadden aangevraagd.
De gemiddelde beloning van de topmanagers van de bedrijven in nood bedroeg 8,7 miljoen dollar.
Het opmerkelijke is dat deze ‘executives’ ondanks hun hoge salaris en bonus uitstel van betaling hadden aangevraagd en dat dit vaak gepaard ging met fikse ontslagen van personeel.
Nog opmerkelijker is dat er na 2000 wetten in de VS zijn gekomen om te voorkomen dat topmanagers van dit soort …

Read the full story »

Volgens recent onderzoek van de Wallstreet Journal  hebben topmanagers van Amerikaanse bedrijven die de afgelopen jaren uitstel van betaling aanvroegen en tienduizenden mensen ontsloegen hebben zichzelf miljoenen dollars aan bonussen en salaris uitbetaald.
In totaal werd 350 miljoen dollar (267 miljoen euro) aan salaris, bonussen en aandelen uitgekeerd. Dit betreft 21 managers van Amerikaanse bedrijven die in 2007 tm 2011 uitstel van betaling hadden aangevraagd.
De gemiddelde beloning van de topmanagers van de bedrijven in nood bedroeg 8,7 miljoen dollar.
Het opmerkelijke is dat deze ‘executives’ ondanks hun hoge salaris en bonus uitstel van betaling hadden aangevraagd en dat dit vaak gepaard ging met fikse ontslagen van personeel.
Nog opmerkelijker is dat er na 2000 wetten in de VS zijn gekomen om te voorkomen dat topmanagers van dit soort …

Read the full story »
Bijna failliet
Bijna failliet
Bijna failliet
Bijna failliet
Bijna failliet

http://www.bijna-failliet.nl/

Hoe herken je een dreigend faillissement? | Bijna Failliet.NL

February 3, 2012 – 6:27 pm
Hoe herken je een dreigend faillissement Bijna Failliet.NL

De huidige recessie heeft als gevolg dat er bedrijven failliet gaan. Een bedrijf zal niet het een op andere dag failliet gaan. Vaak is er een bepaald patroon te herkennen. Je kunt de signalen herkennen die vaak gepaard gaan met een dreigend faillissement. In dit artikel vind je een opsomming van mogelijke signalen van een dreigend faillissement.
De eerste signalen van een dreigend faillissement
Ten eerste moet het slechter gaan het bedrijf dan ‘normaal’. Werknemers voelen dit meestal. Er wordt duidelijk minder uitgegeven aan de niet-zakelijke activiteiten, zoals het kerstpakket, bedrijfsuitjes/feestjes, kado’s.
Een ander signaal is de mate van stress die je waarneemt bij de directie. De directeur ziet er niet ‘relaxed uit’. Hij komt niet enthousiast over, eerder zorgelijk.
Een ander kenmerk is dat er ontslagen plaatsvinden. De …

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen: wat nu? | Bijna Failliet.NL

February 3, 2012 – 6:14 pm
Mijn werkgever kan mij niet meer betalen wat nu Bijna Failliet.NL

Als werknemer is een dreigend faillissement een lastige situatie. Het kan ook voorkomen dat uw werkgever al failliet is verklaard. U kunt in sommige gevallen een uitkering krijgen omdat er sprake is van betalingsonmacht.
Een uitkering wegens betalingsonmacht
In de volgende situaties heeft u hier recht op:

Uw werkgever heeft van de rechter tijdelijk uitstel van betaling (surseance) gekregen.
De rechter heeft uw werkgever failliet verklaard en benoemt iemand die het financieel beheer overneemt (een curator).
De rechtbank geeft uw werkgever een regeling om de schulden af te lossen. Dit heet een schuldsaneringsregeling.
Andere gevallen waarbij uw werkgever niet meer loon lijkt uit te betalen, bijv. als hij ineens verdwenen is. De volgende situatie kan zich voldoen:

Niet alleen u maar ook uw collega’s zitten in hetzelfde schuitje
Ook schuldeisers ontvangen geen betalingen …

Bijna failliet door te snelle groei: onzin? | Bijna Failliet.NL

February 3, 2012 – 6:04 pm
Bijna failliet door te snelle groei onzin Bijna Failliet.NL

Er geldt een gezegde dat een oorzaak van een faillissement is omdat bedrijven te snel groeien. Uit een recent onderzoek van het EIM blijkt dat dit veel minder voorkomt dan men zou verwachten.
Het onderzoek gebruikte een database met bedrijven in de periode 1996-1998.
Het aantal snelgroeiende bedrijven met >50 medewerkers steeg van 1200 naar 1600. Het aantal zeer kleine bedrijven (5 medewerkers) dat snel groeide, steeg van 23500 naar 24500.
 
Uit het onderzoek blijkt dat voor de meeste bedrijven die snel groeien, snelle groei juist een positief effect heeft op de overlevingskans van een bedrijf. Er is slechts een handjevol bedrijven dat door snelle groei over de kop gaat.
Voor ondernemers die snel willen groeien is dit dus goed nieuws. Er is dus niks mis met een gezond …

Onderzoek naar failliet transportbedrijf in Zevenbergen | Bijna Failliet.NL

January 29, 2012 – 1:58 pm
Onderzoek naar failliet transportbedrijf in Zevenbergen Bijna Failliet.NL

Het OM heeft een onderzoek ingesteld naar boekhoudfraude en oplichting bij het failliete transportbedrijf Rynart uit Zevenbergen.  Rynart ging in 2007 failliet. Een jaar later werd bekend dat de Rabobank door het faillissement 88 miljoen euro heeft verloren.
Volgens een woordvoerster OM  zijn er verdenkingen tegen drie rechtspersonen. Een van deze is een bedrijf uit Hongarije. Daarnaast zijn er acht natuurlijke personen verdacht.
Het OM verdenkt de personen betrokkenheid bij valsheid in geschrifte en balansfraude. Het OM vermoed dat in de periode 2005 tot met 2007 er gesjoemeld is met de omzet van het bedrijf.
Op basis van deze mogelijke valse cijfers zijn er volgens grote leningen verstrekt bij o.a. de Rabobank. De totale schade van deze fraude wordt geschat op meer dan 100 miljoen euro.
De Rabobank heeft …

Meer horeca bedrijven failliet | Bijna Failliet.NL

January 29, 2012 – 1:51 pm
Meer horeca bedrijven failliet Bijna Failliet.NL

Uit een recent persbericht van het CBS blijkt dat er in 2011 9500 faillissementen over de kop waren gegaan.  Het is hiermee redelijk stabiel gebleven t.o.v. 2010. Het aantal faillissementen van bedrijven
bedroeg rond de 6000. 1 % minder dan in 2010. Het aantal faillissementen van natuurlijke personen nam toe met 2% tot 2400. Bij de eenmanszaken was sprake van een lichte daling van 2 %.
Door de recessie bereikte in 2009 het aantal faillissementen het hoogste niveau ooit met meer dan 10.000. In de jaren erna was er weliswaar sprake van een lichte daling, maar het aantal
faillissementen bleef historisch gezien hoog. Het aantal faillissementen van bedrijven in de horeca was in 2011 flink hoger dan een jaar eerder (+28 procent). Het betrof voornamelijk restaurants, snackbars, cafetaria’s …

Stijging eenmanszaken die failliet zijn gegaan in 2011| Bijna – Failliet.nl

January 11, 2012 – 2:38 pm
Stijging eenmanszaken die failliet zijn gegaan in 2011 Bijna – Failliet.nl

In de grafiek staan het aantal faillissementen per kwartaal van de eenmanszaken. De gegevens zijn afkomstig van CBS data (2 januari 2012). Hieruit blijkt dat er een duidelijke stijging is van het aantal bedrijven dat de bankroet fase inging. De stijging is gemiddeld zo´n 10% t.o.v. vorig jaar, gemeten in de maanden september t/m november.
Voor de rest van het jaar verwachten wij een verdere stijging van bedrijven die failliet gaan. Hiervoor de volgende redenen. Dit is gebaseerd op informatie van het CPB (1e week 2012).
– De Nederlandse economie bevindt zich wederom in een recessie. De planmeesters van het CPB verwachten dat de economische groei met een half procent zal afnemen

– Consumenten en producentenvertraging toont een dalende tendens (zie grafiek). Verwacht wordt dat het op orde …

Definitie van failliet zijn | Bijna – Failliet.nl

January 11, 2012 – 12:56 pm
Definitie van failliet zijn Bijna – Failliet.nl

Failliet zijn (ook wel bankroet genoemd) betekent juridisch dat er een beslag wordt gelegd op het hele vermogen van een natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.
Je wordt failliet verklaard als je niet meer in staat bent om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Je wordt failliet verklaard door een rechtbank.
Een rechtbank schakelt daarbij een curator in.  De curator is belast met het in kaart brengen van het vermogen van de schuldenaar en verdeelt vervolgens het vermogen onder de schuldeisers.
In tegenstelling tot veel andere Europese landen kan een faillissement in Nederland relatief eenvoudig worden uitgesproken nl.  indien het vorderingsrecht van een schuldeiser terecht is en de schuldenaar is gestopt met het betalen van de openstaande rekening.
Uit Wikipedia citeren wij:
“Voor dit laatste is noodzakelijk en …